Tushda ko’l bo’yida

A

Agar ko’l bo’yida turub, suv yuzida o’z aksini o’ngda tez orada biron erkak bilan tanishadi.