Tushda igna bilan libos tiksa

A

Agar igna bilan libos tiksa, o’ngida odam ulargan nasihat qiladi. Agar igna bilan yirtiq tiksa, gunohidan tovba qiladi.