Tushda yoqimsiz hid (og’izdagi) | Тушда ёкимсиз хид (огиздаги)

Tushda yoqimsiz hid (og’izdagi) | Тушда ёкимсиз хид (огиздаги)

A

An-nobulsiy: Kim tushida og’zidan yoqimsiz hid kelayotganini ko’rsa, o’zini maqtaydigan gapni gapirib kibrlanadi va natijada azob qiyinchilikka yo’liqadi. Agar hid boshqa odamdan kelsa, yoqimsiz gaplar eshitadi. Agar o’zini tabiatan shunday ekanini ko’rsa, faxsh va buzg’unlikni ko’p qiladi. Shuningdek, yoqimsiz hid jafo va kirlikdir.