Tushda O’choq. korsa

Без рубрики

Bu ro’g’orning butligiga ishora. O’choq buzilsa , rohat va ne’matlar ham yo’qoladi.