Kim tushida ich ketar kasaliga yo’liqsa

Без рубрики

Kim tushida ich ketar kasaliga yo’liqsa, o’ngda yengiltakligini tashlashi lozim