Hokim.

Без рубрики

Hokim. Kim tushida sharafli insonga aylanib qolsa, o’ngida qadri pasayib, tashvish nadomat hosil qiladi.