Tushda Ayoz korsa

A

Tushda o’simliklarni urub ketgan va yerni mo’zlatgan ayoz sovug’ini ko’rish o’ngidagi janjalga ishora.