Tushda Ayiq korsa

A

Uni tushda ko’rish makr-hiyla yoki qo’pol va xunuk xotinga uchrashdan dalolat beradi. Ba’zan u asir va qamoq, dushman va o’g’ri hamdir.