Tushda Arka ustida o’tirish. korsa

A

ishi tushida tor arka ustida o’tirsa, ayolini oshkora ravishda taloq qiladi. Agar o’tirgan arka keng bo’lsa, xufyona taloq qiladi.