Tushda Anqo qushi. korsa

A

U tushda millatga do’st bo’lmaydigan bid’atchi, martabali kishidir.