Tushda TEMIR korsa

T

-tushda temir ko’rish mulk olish yoki jamiyatdagi o’rimga yo’yiladi.