Tushda QIMIZ korsa

Q

— tushda qimiz ichgan odam o’ngida parishonxotir bo’lib qoladi.