Tushda KISHAN korsa

K

tushda kishanda bo’lish xavfdan qutilishga ishora boladi