Tushda KESISH ASBOBI korsa

K

qaror yoki xukm qabul qiluvchi qozi yoki amaldorga ishora