Tushda Jom qadah. korsa / Tushda Jom qadah. korsa /

J

Jom qadah. Tushda kishining yaxshi ko’rgan narsasidir.