Tushda Yerdagi qurt qumursqalar. korsa / Тушда Ердаги курт кумурскалар. корса /

Y

Yerdagi qurt qumursqalar.
Ularning barchasi kishilarning befarosati va ommasiga dalolatdir. Kishilarning sifati, ta’bi, amali, zarari va adovatiga ko’ra bo’ladi.