Tushda Qora uzum korsa / Тушда Кора узум корса /

Q

Qora uzum. Qora uzum uzoq turmaydigan mol-davlatdir