Tushda Qo’l kesilishi bilagi korsa / Тушда Кол кесилиши билаги корса /

Q

Qo’l kesilishi Kim o’ng qo’li kesilib oldiga qo’yilganini ko’rsa, unga kasbi orqasidan ko’p mol va davlat keladi.