Tushda Yuqori lab korsa / Тушда Юкори лаб корса /

Yu

Yuqori lab. Yuqoridagi lab qiyinchilikda ham tashlab ketmaydigan do’stdir.